كج فهمي هاي اقاي رامتين عرب در متن و نحوه مطرح كردن موضوع تنها نشانگر كوتاه فكري ايشان و يا منافعي هست كه به واسطه همايت از رژيم ايران براي ايشان فراهم ميشود و يا با برنامه ريزي دقيق متوجه اين عمر شدن كه رژيم سطح فعاليتهاي بين المللي را افزايش داده است و در تلاش براي پيوستن به جمع عاملان رژيم ايران در خارج از كشور ايران هستند.
پاراگراف اول متن اقاي رامتين عرب “”((((متاسفانه در انتخابات اخیر ایران شاهد این هستیم که عده ای از هموطنان با برنامه ریزی قبلی قصد اغتتشااش در مراکز رای گیری را دارند تا به این وسیله با ایجاد ناامنی جلوی رای دادن مردم را بگیرند . این عمل آنها ناخودآگاه من را به یاد عملکرد اوباشی میاندازد که به حمعیت های دانشجویی در ایران هجوم میارودند . من واقعاً نمیدانم تفاوت این دو چیست . ولی شباهت های زیادی بین این دو گروه میبنم . ))))””

جواب

در پاراگراف اول توهين به يك فعاليت مسالمت آميز قانوني و دمكراتيك را اغتشاش ناميدند، هيچ فرد يا گروهي به تصميم راي دهندگان حق اهانت يا تعرض نخواهد داشت ، ايشان در همين پاراگراف مانند عوامل رژيم مخالفان را اوباش خوانند كه امضاء تفكرات عاملان رژيم ميباشد، و شباهت موجود باعث احتمال ارطبات اين فرد با طرح هاي برنامه ريزي شده سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي ميباشد.

بند اول متن اقاي رامتين عرب “”(((١-هیچ کدام از این دو گروه از طرف خودشون حرفی برای گفتن ندارند . تنها چند تا شعار را بهشون یاد دادن که در مورد لزوم از آن استفاده کنند . ذره ای از خطی که رهبران آنها برایشان تعیین کرده اند منحرف نمیشوند . اگر یکساعت هم باهاشون صحبت کنی در نهایت چیزی جز آنچه که بهشون یاد دادند را تحویل شما نمیدهند .)))””

جواب

گفته هاي بند يك ، باز هم همايت از فعاليتهاي ٣٨ ساله رژيم ايران و تلاش براي بي برنامه جلوه دادن فعاليتهاي آزادي خواهان و سعي در پايمال كردن خون تمامي فعاليني شد كه از جان و مال و آزادي شان براي جلوگيري از ادامه خسارت وارده به بدنه جامعه ايران گذشتند ، بي هيچ چشم داشتي تنها براي تنفس در أبادي و آزادي براي تك تك مردم ايران و نه به اعتراف سران رژيم ٤درصدي ها ، تناقض موجود در همين بند نشانگر عدم آشنايي ايشان به فعاليتهاي جنبش مردم آزاديخواه ميباشد، در جايي كه از اين جمله استفاده كردند ” ذره ای از خطی که رهبران آنها برایشان تعیین کرده اند منحرف نمیشوند” اگر جريان بي برنامه است چگونه تمامي خواسته ها داري خط و مشي مشخص است.

بند دوم متن اقاي رامتين عرب””((( ٢-هر دو از روش اتهام زنی به مخالف خود استفاده میکنند . اونها میگفتند که این دانشجویان که میبنید فاسدند و طرفدار بی بند و باری جنسی هستند . اینها میگویند اینهایی که میخواند رای بدند طرفدار و مزدور جمهوری اسلامی هستند . در نهایت هر دوی آنها چون نمیتوانند با منطق موضع خود را به اثبات برسانند با اتهام زنی به شخصیت افراد حمله میکنند )))””

جواب

در بند شماره ٢ تمامي رفتارهاي خودشان را به فعالين آزادي خواهان نسبت دادند، با توجه به پاراگراف اول و بند اول متن تنظيم شده توسط اين فرد (رامتين عرب ) به نظر اين فرد منطق همان چماق و بگير و ببند رژيم براي پايداري است، چون رژيم ايران چماق و مزدور كور دارد همه بايد در خيمه شبازي انتخابات شركت كنند، در غير اين صورت طرفدار از رژيم ايران چه معنايي دارد.

بند سوم متن اقاي رامتين عرب. “”(( هر دو طرفدار خشونت هستند . تو ایران با چماق به سر و کله مردم میپریدند . اینجا با فحش دادن و توهین در محیط مجازی سعی میکنند محالف خود را زمینگیر کنند . در ایران جلوی سفارت خانه های خارجی اغتشاش میکنردند . اینجا جلوی مراکز رای گیری . ))””

جواب

دربند سوم تنها يك عدد أضافه شده و تكرار جملاتي كه كه هيچ ربطي به فعاليت گروه هاي آزاديخواه ندارد، سؤال اينجاست توقف راي گيري در ديگر كشور ها و إثبات عدم مشروعيت رژيم ايران به جز هموار كردن راه براي استقرار عدالت و آزادي چه منافعي براي رژيم خواهم داشت و در بند سوم طرفداري اين فرد(رامتين عرب) از رژيمي كه جز فساد و جنايات دستاوردي نداشته نشانگر ماهيت حقيقي اين فرد ميباشد.

بند چهارم متن اقاي رامتين عرب “”((هر دوی اینها در مقابل زشتی های فرهنگی و شخصیت بیمار خود انگشت اتهام را به سوی دیگری میگیرند . واقعیت اینکه وضعیت ایران خرابه به خاطراینکه مردم ایران آدم های درستی نیستند . حمهوری اسلامی از کره ماه بر روی زمین نیامده . مجموعه ای از بی فرهنگی ها و بی شخصیتی های ما ایرانی ها هست که وضعیت کنونی ایران را به وجود آورده . وضعیت ایرانی زمانی درست میشه که هر ایرانی خودش را اصلاح کنه . متهم دانستن دیگران برای خرابی تنها واکنش روانی ما نسبت به آن واقعیت تلخیست که در درون خود میبنیم و راه فرار از آن را صرفاً متهم کردن دیگران میبنیم .))””

جواب

در طول تمام فعاليتهايي كه انجام شده تنها عدم مشروعيت رژيم مد نظر بوده و هست اگر به شخصيت اين فرد (رامتين عرب) توهين و بي احترامي شده تنها به دليل إحساس باطني و نييت ايشان كه طرفدار رژيم ايران هستند و اين فرد با توهين به همه مردم ايران خود را تافته اَي جدا بافته پنداشتند و در كمال بي شرمي نتيجه همايت كور كورانه و سكوت خود و أمثال خود را كه به امتداد، ظلم و فساد بي حد رژيم مي انجامد ناديده گرفتند.

بند پنجم متن رامتين عرب “”((هر دوی اینها طرفدار اعتشاش و هرج و مرج هستند و نه گفتگو و مدارا کردن با دیگران . ))””

بند شماره ششم تنها كلام يك فرد حامي رژيم و فعاليتهاي ٣٨ ساله رژيم ميباشد شما تنها با تاييد رژيم ميتوانيد حقوق پناهندگان را ناديده بگيريد

جواب بند ٦

با توجه به گفته هاي كانديدا هاي رياست جمهوري كه أمثال شما قرار هست به انها راي بدهيد كشور چه از نظر آموزش و پرورش، اقتصاد، فساد، مواد مخدر و مهاجرت درون مرزي كه منجر به حاشيه نشيني ميشود ، در وضعيت بحراني به سر ميبرد، لذا رژيم طَي ٣٨ سال نه تنها دستاوردي نداشته بلكه پيامد سركوب و فشار بر مردم، باعث شده ناا ميدي از بهبود شرايط به واسطه مزدوران در طَي٥سال گذشته تعداد ٣٠٠٠ پناهنده به استراليا شده است ( هزاران پناهنده ديگر به كشورهاي اروپايي)، كه از نظر بنده حظور آنها نه تنها براي دولت استراليا مضر نبوده بلكه ٣٠٠٠ نيرو كار وارد كشوري شدند كه نيازمندان است، نيروي كاري كه ، دولت استراليا يك دلار هم جهت اموزش ،بهداشت و إمكانات رفاهي طَي ٢٠ الي ٣٠ سال گذشته نپرداخته است، تنها موضوع چشم تنگنظر أفراد كوتاه فكري كه نه از سياست سر رشته اَي دارند و نه اقتصاد، حظور اين أفراد را در جامعه استراليا مضر به حساب مياورند .

اين فرد (رامتين عرب) باز هم در تلاش كه به رژيم مشروعيت ببخشد كه نشانگر ان است اَي اين فرد(رامتين عرب ) يكي از همان “( هر دو اينها)” كه خودشان ذكر كردن هستند.

 بند شماره ششم متن (رامتين عرب) ٦-در نهایت هر دوی اینها فقط دنبال پولند . بسیجیه دنبال اینکه حقوقش از بسیج قطع نشه . بعضی از هموطنان ما در اینجا هم از این میترسند که در صورتی که دولت ایران با استرالیا در مورد موضوع پناهندگانی که پرونده آنها رد شده وارد مذاکره بشه و به توافق برسه دیگه نمیتونند که ادعا کنند که جان ما در ایران در خطره و دولت استرالیا تکلیفشون را مشخص میکنه . دقت کنید که در بین ایرانیانی که در این اعتشاشات شرکت میکنند هیچمدامشون به روش های قانونی به استرالیا نیامده اند . برای من جای سواله که چرا فقط اینها مدعی دروغین بودن انتخابات در ایران هستند ؟ جز اینکه که منافع خودشون را در راستای روی کار امدن دولت اصلاحات در ایران نمیبنند ؟

Advertisements