بیانیه مطبوعاتی چهار شنبه 16 مارس بیانیه مطبوعاتی

  
سفر وزیر امور خارجه ایران به استرالیا مورد تنفر و خشم ماست

عمل دولت استرالیا برای حقانیت بخشیدن به جمهوری اسلامی مورد اعتراض ماست

 به توافق دولت استرالیا و ایران و دیپورت پناهجویان ایرانی معترضیم

وزیر امور خارجه ایران با هیئت همراه خود در حال بازدید از استرالیا است و با همتای استرالیایی خود دیدار بعمل اورده و مشترکا در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده و در قسمت کوتاهی که تلویزیون پخش نمود , وزیر امور خارجه استرالیا به ازمایش اخیر موشکی ایران و حقوق بشر اشاره کرد و طرف ایرانی او هم به اینکه به هیچ مملکتی حمله نمی کنیم و پناهجویانی را که با میل خود به ایران برگردند, می پذیریم, اشاره نمود

ناظری سخنگوی واحد استرالای حزب کمونیست کارگری ایران می گوید که یکی باید از وزیر امور خارجه استرالیا بپرسد که چرا تا کنون جزئیات مذاکرات با وزیر امور خارجه ایران را عموما و بویزه در زمینه دیپورت هزاران پناهجوی ایرانی تا کنون علنی نکرده است. ناظری می افزاید که ما از پنهان کاری , دوز و کلک فراوان و گمراه کردن عموم در زمینه این مذاکرات متنفریم

با توجه به اینکه جولی بیشپ وزیر امور خارجه استرالیا هماندد جانشین سابق رئیس اتحادیه اروپا , حچاب اسلامی(روسری) بر سر کرد و تمام ظواهر زن بودن خود را در جریان سفر ماه اوریل خود به ایران, پوشاند اما ظاهرا بنا به مواضع علنی شان, تا کنون نتوانسته است تا همتای ایرانی خود و دیگر سران حمهوری اسلامی را راضی به توافق کند و جمهوری اسلامی می خواهد که در مذاکرات دست بالا را داشته باشد و درخواست های بیشتری را طلب می کند. کسی نمی داند برای اینکه همانطور که اخیرا اشاره کردم بنا به ماهیت شان به مردم دروغ می گویند و در خفا به توافق رسیدند

  
 ناظری کادر حزب کمونیست کارگری ایران علاوه می نماید که بغیر از رفتار ها و عملکرد های غیر انسانی دولت استرالیا و ستیز و دشمنی این دولت در قبال پناهجویان از جمله ایرانیان در درخل استرالیا که موجب اعتراض و انتقاد تمام دنیا هم واقع شده, این معامله بین استرالیا و جمهوری اسلامی بر سر پناهندگان موجب شرمساری بیشتر و بیشتر دولت استرالیا می باشد

مذاکره کردن با دولت جنایتکار جمهوری اسلامی و تدارکات دیپورت پناهجویان را مهیا کردن توحش دولت استرالیا است و اقدامی ضد انسانی است و از طرفی گویای این است که دولت استرالیا از مسئولیت های بین المللی خود برای پذیرش پناهجویان فراری از تعقیب سیاسی و اختناق شدید اجتماعی از دست حکومت جنایت کار اسلامی ایران, شانه خالی می کند

  قرار است که بقول وزیر امور خارجه استرالیا هزاران پناهجوی ایرانی رد شده در نتیجه توافقات به ایران برگردانده شوند, اما اگر دست وزیر امور خارجه استرالیا و دولت مطبوعش باز گذاشته می شد و فشارها و اعتراضات اجتماعی تا کنونی نبود, ایشان با توجه به رکود اقتصادی نظام سرمایه داری مطبوعش پناهند های قبول شده را هم دیپورت می کرد

مادام که در مورد مقوله پناهندگی صحبت بمیان امد مایلم که این بیانیه مطبوعاتی را با یک نظر دیگر خودم ادامه دهم. ان این است که دولت استرالیا پناهجویان را مقصر قلمداد می کند تا مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی خود را کاهش دهد. ما در همین استرالیا شاهد این هستیم که دولت اعتلاف وحشیانه یکی پس از دیگری خدمات رفاهی و اجتماعی اقشار مختلف مردم را کاهش می دهد و کوتاه نمی اید

همانند دیگر کشورهای صنعتی غرب, استراليا هم از غافله عقب نمی ماند و سراغ پناهجویان می رود و حربه و ترفند راسیست را در ایام رکود اقتصادی بخدمت می گیرد و می گوید که پناهجویان اسباب و بانی مشکلات موجود خودش می باشد   

در زمینه برقراری روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران, یک عقل سلیمی باید از خانم بیشب بپرسد که چطور ایشان با یک دولت صد هزار اعدام, زندان شکنجه مخالفان, اختناق اجتماعی و تضییع حقوق مردم وارد مذاکره می شود

چطوری خانم بیشب با همان دولت جمهوری اسلامی تاکید می کنم با همان جمهوری اسلامی وارد مذاکره می شود که خود دولت استرالیا بهمراه امریکا در گذشته نه چندان دور ان را محور شرارت در منطقه نامید. مگر انکه بگوییم که دولت استرالیا نان را به نرخ روز می خورد 

چطوری وزیر امور خارجه استرالیا با جمهوری اسلامی سر یک میز می نشیند و بر سر امنیت منطقه مذاکره می کند در حالیکه جمهوری اسلامی خودش منبع بی ثباتی و ناامنی منطقه می باشد. تمان حقایق موجود گویا است و غیر قابل انکار

رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی در قبال کارگران, معلمان, زنان, کودکان و احاد مردم ایران بر همگان واضح و روشن است بغیر از وزیر امور خارجه استرالیا و دولت مطبوعش که عمدا و اگاهانه چشمش را به روی انان می بندد

فقط به یک نمونه ای اشاره می کنیم. بر اساس گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل 950 فقره اعدام فقط در سال 2015 تحت حاکمیت الاظاهر حکومت تدبیر و خرد روحانی. این بسیار جای شرمساری برای دولت استرالیا است که اختناق شدید سیاسی و اجتماعی, تعقیب , دستگیری شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را نادیده می گیرد. ناظری کادر حزب کمونیست کارگر ی ایران افزوده است که هیچ کدام از این موضاعات در دستور مذاکرات وزیر امور خارجه استرالیا با سران جمهوری قرار نداشته و ندارد هر دو دولت ایران و استرالیا برای تامین منافع خود یک سیاست کثیف و مشمئز کننده ای را در خدمت می گیرند

کادر حزب کمونیست کارگری ایران از استرالیا می گوید که ما به این اقدام دولت استرالیا و معامله اش با جمهوری اسلامی شدیدا معترضیم. ما خواهان توقف فوری روابط سیاسی با جمهوری جانی اسلامی ایران, هر گونه معامله ای بین دولت استرالیا و جمهوری جانی اسلامی ایران بر سر جان و زندگی پناهجویان , عىم دیپورت پناهجویان, رسیدگی سریع انسانی و همراه با سمپاتی و دلسوزانه درخواست پناهندگی پناهجویان , قبول نمودن و اجازه اسکان انان در استرالیا هستیم

برای کسب اطلاعات با ناظری با شماره 0413467243 تماس بگیرید

Advertisements